Debatt

Dårlig asfalt, illustrasjonsbilde. Arkivbilde/

Endelig!

Publisert

Dette er Selbyggens lederartikkesl, som gir uttrykk for avisens offisielle mening.

Nå er utbedringen av de siste 660 meter med vei mellom Skarodden og Flønesvegen i gang. Det er flere år siden det ble bevilget penger til denne utbedringen, men pengene strakk ikke til. I tillegg måtte det forhandles med grunneiere om grunnavståelse for å få gjort utbedringene. Strekningen var planlagt ferdigstilt og asfaltert i 2020, men nå er arbeidet i gang. Ære være veimyndighetene for det. Denne strekningen har vært i svært dårlig forfatning, og lappverk med asfalt har ikke løst problemet. Nå blir det heldigvis ferdigstilt.

I tillegg har Trøndelag Fylkeskommune bevilget penger til asfaltering av ca 8 km med fylkesveg i Neadalføret i år. 2,7 km av Fylkesveg 705 i Græsli vil bli asfaltert, 2,6 km av Fylkesveg 705 ved Nekkåbjørga skal asfalteres og Ner Innbygdvegen skal asfalteres. I tillegg skal det utføres grøfterens, noen forsterkninger og stikkrenneutskiftinger. Det er det det ble rom for på årets budsjett. Vegansvarlige i fylkeskommunen medgir at det er for lite, men mer penger var det ikke å oppdrive.

Nå har vi fått mye bedre vei på flere strekninger, og godt er det. Allikevel forventet vi at noe skulle gjøres med marerittstrekningen i Tømmerdalen. Her er det svært dype spor i veibanen, som vanskeliggjør brøyting og vintervedlikehold. Det var sist vinter svært tøffe meningsutvekslinger i sosiale media, og her i lokalbladet var forholdene i Tømmerdalen et tilbakevendende tema, både i redaksjonelle saker og i debattinnlegg. Det kulminerte med at Svevia, som har vedlikeholdskontrakten på strekningen, skiftet entreprenør. Det ble bedre, men sporete vegbane kan heller ikke brøytebilsjåførene gjøre noe med. Nå ser det ut til at vi får noe å skrive om også neste vinter.

Myndighetene, både nasjonalt og fylkeskommunalt, erkjenner at etterslepet på vedlikehold av fylkesveger er stort, men det er ikke politisk vilje til å ta tilstrekkelig tak i problemene. Vi som bor på landsbygda skjønner at alt ikke kan gjøres på en gang, men med noe godvilje burde det ha gått an å komme litt lenger. Det snakkes om å ta hele landet i bruk. Da må det gå an å komme seg fram til hele landet på folkvis også. Dette gjelder både sommer og vinter.

Med det tempo som er i vedlikehold og utbedringer vil etterslepet bare bli større. Utbedres det 8 kilometer med veg, så er det mange flere kilometer som slites. Vi har ca 200 km med fylkesveger i Selbu og Tydal, med dagens asfalteringstakt vil det ta 25 år å asfaltere alt. Og da må vi ta i betraktning at dalføret i år er tilgodesett med mer asfalt enn vi har vært i flere år tidligere.

Powered by Labrador CMS