Debatt

Kari Fuglem (leder i Selbu Sp og andrekandidat) og Thomas Engan (ordførerkandidat for Selbu Sp).

«Et politisk skifte betyr trygg og god styring!»

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

Publisert Sist oppdatert

Vi er i ferd med å avslutte valgkampen. Mange har allerede stemt og mandag 11.09 er siste frist. Da skal stemmene telles opp, og vi får svar på hvem som skal styre Selbu i de kommende 4 åra.

Senterpartiet har som kjent gått inn i denne valgkampen med et politisk skifte som utgangspunkt og mål. Det har kommet mange signaler om at det kan være riktig og sunt med et skifte, og signalene har bare forsterket seg utover i 2023, og spesielt etter de to valgdebattene som er gjennomført. 

Vår liste til valget har den klart yngste gjennomsnittsalderen, og vi har en god og bred kompetanse hos dem som står på lista. Det at vi har en ung liste er viktig, for det betyr at vi bygger kompetanse og erfaring for å styre Selbu også i framtida. På topp har vi en ordførerkandidat som i tillegg til selv å ha arbeidet i kommunen har arbeidet med næringspolitikk i det private næringsliv.  Og vi har en autorisert regnskapsfører som i tillegg er småbarnsmor på 2. plass. Begge to har vi økonomisk utdanning og et stort og ekte samfunnsengasjement.  

Vi mener at vi samlet sett har et godt lag, og det får vi bekreftelse på, også fra folk som sokner til andre partier.

Det blir nå fra flere hevdet at det tryggeste og avgjørende for å videreføre ei god utvikling i Selbu er å holde fast på det bestående. Det mener ikke vi. Vi mener at vi er i stand til å komme inn med en del nye tanker og måter å gjøre ting på som vil styrke utviklingen av Selbusamfunnet, ikke forringe det.

I og med at vårt mål er å vinne valget så holder vi det åpent hvem vi eventuelt skal samarbeid med.  Det har imidlertid avtegnet seg et bilde, spesielt den siste tiden, om at det fort kan bli SV som er den mulige samarbeidspartneren som vil skaffe oss et flertall i kommunestyret.

Vi presiserer at ingenting er avklart, men SV kan fort bli vår samarbeidspartner, det er vi klare på.     SV sin førstekandidat kjører en litt utradisjonell stil i sin opposisjonspolitikk. Opposisjon og posisjon er to forskjellige ting. Også SV består av et lag med flere dyktige personer. Her kan vi ikke minst nevne 2.kandidat Anna Rapp, som bl.a har skrevet et godt innlegg om næringsutvikling i Selbyggen for noen uker siden.  

Vi garanterer at et kommunestyre styrt av SP skal stå for og gjennomføre en politikk preget av ryddig og god kommunikasjon og med sterkt fokus på utvikling, uansett hvilket parti det er vi kommer til å samarbeide med.

Signaler fra folk en treffer samt foreløpige valgmåling tyder på at det kan bli et jevnt og spennende valg i Selbu. Det er bra! Det at det er jevnt fører til engasjement rundt det demokratiske systemet vårt. Det systemet avhenger av at vi bruker stemmeretten, og vi kan ikke ta demokratiet for gitt.   

I forbindelse med valget har vi i år gleden av å ha besøk av to nederlandske studenter som studerer det lokaldemokratiske systemet vårt her i Selbu. De arbeider med tilsvarende undersøkelser i henholdsvis Nederland, Sveits og Italia, og skal sammenfatte dette i en forskningsrapport. En trenger ikke være forsker for å skjønne at de avdekker visse forskjeller mellom vårt system og måten ting gjøres på i for eksempel Sør-Italia.   

Vi kan være glade for at vi bor i Norge og i Selbu, og nå mener vi og mange med oss at tiden er inne for et skifte. Vi kommer til å bruke kompetansen hos alle som kommer inn i kommunestyret på en god måte. Vi har en tydelig og erfaren ordførerkandidat, og en 2. kandidat tilhørende en veldig viktig gruppe innbyggere i Selbu, nemlig småbarnsforeldre.

For en forsvarlig og god utvikling av Selbu kan du trygt stemme på SP.

Godt valg!   

Powered by Labrador CMS