Debatt

Illustrasjonsbilde/Arkivbilde.

«En god oppvekst varer livet ut»

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Gode oppvekstsvilkår er en av de viktigste faktorene for at barnefamilier ønsker å flytte hit og bli boende her. En god oppvekst starter for mange med gode barnehager. Vi i Senterpartiet mener at vi tilrettelegger for dette blant annet ved å opprettholde alle dagens barnehager. Barnehagene i Selbu er en viktig del av grendene de ligger i, og kan øke interessen for spredt bebyggelse. De ulike barnehagene er tilpasset ulike behov og har hver sine særtrekk noe vi mener er både positivt og viktig. Eksempelvis er Tømra barnehage en barnehage tilpasset pendlere med utvidet åpningstid i begge ender av dagen. Kvellohaugen er en sentrumsnær barnehage. Innbygda og Øverbygda barnehage har fantastiske uteområder. Dragsten barnehage er et godt alternativ for de som bor der.

Det har vært diskutert hvorvidt enkelte barnehager tilfredsstiller alle byggtekniske krav, og spørsmålet om man skal rehabilitere eller bygge nye lokaliteter kommer nok etter hvert. Om man lander på at det skal bygges nytt er det ingen automatikk i at en annen barnehage må legges ned.

I 2019 ble det politisk vedtatt at det skulle være ett hovedopptak til barnehageåret her i Selbu, og at suppleringsopptaket skulle avvikles. Vi ser at dette ikke har fungert godt nok i praksis. Ansatte og administrasjonen har likevel vært svært dyktige til å tilpasse seg slik at alle har fått barnehageplass. På sikt er det derimot ugunstig med ulike tilpasninger fra år til år om vi skal ha den folkeveksten i Selbu som vi ønsker og planlegger for. Det er derfor behov for en mer permanent løsning rundt barnehageopptaket. Nå har vedtektene for barnehagene vært ute på høring og skal opp til politisk behandling. Vi mener det er viktig at vi nå får klare vedtekter og retningslinjer for fremtidig opptak som blir rettferdig overfor alle. Spørsmålet om løpende opptak vil nok komme, og vi ser at dette er krevende å få til mtp ansatte- og pedagognorm som til enhver tid skal innfris i en allerede pressa kommuneøkonomi.Løpende barnehageopptak krever at det er til enhver tid overkapasitet av plasser, noe som er en kostbar løsning.  Vi i Senterpartiet mener at vi må se på muligheten for å fortsette med et hovedopptak i august samt et suppleringsopptak i januar med mulighet for løpende opptak dersom kapasiteten (plass og antall ansatte) allerede tillater dette. Kvaliteten i barnehagene og skolene er viktig for oss og prioriteres derfor fremfor løpende barnehageopptak. Dette innebærer at ansattenorm og pedagognorm innfris. 

Kostnaden for en barnehageplass er alltid et hett tema blant småbarnsfamilier. De aller fleste skulle nok gjerne sett at prisen for en barnehageplass er lavest mulig. Politisk handler dette om prioriteringer. For oss i Senterpartiet er det viktig at vi har nok penger til å bevare alle barnehagene, kunne gi tilbud om barnehageplass til alle som har behov for det, og ha kvalitet i barnehagen med nok ansatte med riktig utdanning. Med Senterpartiet i regjering er maksprisene satt ned på barnehage, og SFO er nå gratis ved halv plass for 1. og 2. trinn. For familier med lav inntekt finnes det mulighet til å søke om redusert betaling, gratis kjernetid, samt at man også kan søke om støtte til å være med på fritidsaktiviteter her i Selbu.

Vi i Selbu Senterparti ønsker at alle skal ha gode oppvekstsvilkår, og da er gode og ressurssterke barnehager viktig. Dagens barn er Selbus fremtid.

Powered by Labrador CMS