Debatt

Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland, Elin Agdestein g Guro Angell Gimse, alle fra Høyre, besøkte Tydal mandag.

Leder – Er det i distriktene valget skal vinnes?

Publisert Sist oppdatert

Den siste uka har vi i Selbu og Tydal hatt besøk av intet mindre enn fem stortingsrepresentanter og en statsråd. Det vitner om at rikspolitikerne begynner å posisjonere seg foran neste års stortingsvalg. Det kan også være greit å vise seg frem med tanke på nominasjonsprosessen som nå er i gang i de fleste partier. Samtidig så er partiene inne i programarbeid, og verktøyet for å vinne valget er under utforming.

Tre Høyre-politikere besøkte mandag kraftkommunen Tydal. Beskatning av kraftanlegg er et hett tema. Hvordan skal kraftanlegg beskattes på en måte som gjør at det blir like lønnsomt å ruste opp gamle vannkraftverk som å bygge nye vindkraftverk, samtidig som vertskommunene får sin kompensasjon for å stille naturressurser til disposisjon? Storting og regjering har fått mye pepper fra vindkraftmotstandere for at de har lagt for godt til rette for vindkraftutbygging.

Samtidig ønsket de samme politikerne å få en oversikt over potensialet for økt kraftproduksjon i eksisterende anlegg. I Neavassdraget er den beregnet til 2%, eller 12 – 15gWh. Til sammenligning er konsesjonen for Stokkfjellet vindpark 306gWh. Vi vet enda ikke hvor mye reduksjon i kraftproduksjon revisjonen av konsesjonsvilkårene for Neavassdraget kan medføre. Dette blir en drakamp mellom konsesjonshaver og kommunene, eller mellom konsesjonshaver og miljø.

Tirsdag var Distrikts- og digitaliseringsministeren, sammen med en stortingsrepresentant, på besøk i Selbu. Der sto næringspolitikk, koronakompensasjon og infrastruktur på dagsorden. Møte med lokale politikere og næringsutøvere ga i alle fall statsråden klare tilbakemeldinger på hva som er viktig for Selbu. I dette tilfellet kunne nok det aller meste ha vært overført til andre distriktskommuner. Vei, fiberutbygging, forutsigbare rammebetingelser og mindre overkjøring fra statlig byråkrati er noe alle distriktskommuner har på ønskelisten.

Onsdag hadde Selbu besøk av en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Han fikk se det nye sykehjemmet som snart står innflytningsklart, og lot seg imponere av det. Det er greit at rikspolitikere får se hvordan eldreomsorg i en distriktskommune, og i dette tilfellet også greit at en rikspolitikere får høre hva lokalpolitikere har å si.

Selbu og Tydal har i alle fall stått på kartet hos sentrale politikere denne uka. Det er trolig at også andre distrikter i landet får samme oppmerksomhet. Så får vi se da når valgprogrammene er ferdig spikret, i hvilken grad vi nådde frem med våre synspunkter. Selv om de store partiene, denne uka representert ved de to største, viser interesse for oss, så vet vi ikke hvordan de mange små partiene vil forholde seg til våre ønsker. Det kan godt være at de blir tunga på vektskåla når makt skal fordeles.

Powered by Labrador CMS