Debatt

Selbyggens leder: Rota det til

Publisert Sist oppdatert

Da Posten fikk gjennomslag for postombæring annenhver dag kom det lovnader fra ansvarlig departement om at dette ikke skulle gå ut over distribusjon av aviser. Samferdselsdepartementet skulle kjøpe tjenester for å få avisene ut også de dagene det ikke ble vanlig postombæring. Ordningen ble lagt ut på anbud, og Posten vant anbudet på såkalt motsyklisk distribusjon, dvs de dager det ikke er vanlig postlevering. Aktiv Norgesdistribusjon vant anbudet på distribusjon av lørdagsaviser. Så langt hørtes det greit ut, og det skulle bety at avisen skulle komme i postkassa som før, og uten ekstra kostnader for avisene.

I mars fikk vi signaler om at dette ikke var helt i orden allikevel. Anbudsutlysningen var så skremmende mangelfull at bare noen få abonnenter, og da snakker vi bokstavelig talt om noen få, ville få avisa. De fleste ville få den på neste omdelingsdag, for vår del vil det si påfølgende mandag de ukene det ikke var postomdeling fredag. Og det verste, noen ville ikke få avisa i det hele tatt! Det ble nye forhandlinger og våre interesseorganisasjoner fikk presset departementet til å legge noen millioner til på bordet og kjøpe tilleggstjenester, slik at også Sjøbygda og deler av Stugudal, og tilsvarende «utposter» kom inn på kartet igjen. Men fortsatt var ikke det største problemet løst.

For å løse distribusjonsproblemet måtte vi ut og kjøpe budtjenester for å få ut avisen. Dette ba vi om allerede i april, men budselskapene, samorganisert i tjenesten «Helt hjem», eller Aktiv Norgesdistribusjon, var ikke forberedt på at de plutselig skulle få ansvaret for distribusjon av landets lokalaviser. For Selbyggens del er Adresseavisens budselskap, Polaris Distribusjon den mest aktuelle samarbeidspartner, og de hadde ikke systemene klare til å ta imot oss allerede i juli. Fra 4. september fikk vi på plass bud-distribusjon i Meråker og hele «gamle» Sør-Trøndelag unntatt Selbu og Tydal. Uka etter kom også Stjørdal med. Nå er det kort tid før også abonnenter i Selbu og Tydal får avisa med bud. Her måtte det omlegging av budruter til for å få det på plass.

Vi retter en stor takk til Polaris Distribusjon som tok imot oss da Regjeringen sparket oss hardt bak. Vi retter også en stor takk til Posten lokalt, det vil si omdelingsavdelingen på Stjørdal, som har gitt oss ekstraservice og har kjørt ut Selbyggen til våre lesere i Selbu og Tydal også de fredagene de ikke har levert vanlig post. Dette vitner om at noen tar ansvar og virkelig ønsker at verden skal fungere. Overgangen til budlevering har hatt noen innkjøringsvansker, men vi lover at vi gjør vårt ytterste for å rette opp disse.

Vi vil også rette en stor takk til våre abonnenter som i tre måneder har opplevd en mildt sagt turbulent tid med avislevering til varierende tid og på varierende dager. Vi skjønner at noen har mistet troen på oss og har sagt opp sitt abonnement, men dere er velkommen tilbake som lesere ved en senere anledning. Vi er imponert over hvilket tålmod flesteparten av våre abonnenter har vist, og vi lover å arbeide for å bli enda bedre, både når det gjelder innhold og distribusjon.

Til de ansvarlige i Samferdselsdepartementet vil vi si: skjerp dere! Dere klarte nesten å rive ned det vi i lokalavisene har bygd opp gjennom flere århundre. De millionene dere har sløst bort på en anbudsordning som ikke fungerer kunne ha vært brukt på en mer fornuftig måte. Det som har skjedd vitner om forakt mot en bransje og en fullstendig mangel på interesse for å sette seg inn i problematikken. Kulturdepartementet, som gang på gang har fremhevet lokalavisenes viktige posisjon i samfunnet, har heller ikke løftet en finger for å få dette til å fungere. Dere bør skjemmes!

Powered by Labrador CMS