Se kommunestyremøtet i Selbu her 

Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole i Selbu er blant temaene under mandagens kommunestyremøte. I tillegg kommer Aneo for å orientere om status for Stokkfjellet. Se møtet direkte her. 

Publisert Sist oppdatert

Saksliste

PS 22/24 Referatsaker

RS 2/24 Værnesregionen legevakt - redusert bevilgning 2024

RS 3/24 Bærekraftsrapport Selbu 2024

RS 4/24 Anbefaling vedr prinsipp for omsetning av konsesjonskraft - Oppsummering fra Utvalg nedsatt KS 11.12.2023

PS 23/24 Forvaltningsrevisjonsrapport - Forsvarlig saksbehandling i Selbu kommune

PS 24/24 Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole i Selbu kommune 2023

PS 25/24 Sluttrapport arbeidsmiljøprosjekt Selbu sykehjem «Nytt Sykehjem- Sykt bra!»

PS 26/24 Behandling av eierskapsmeldinger år 2024

PS 27/24 Gang- og sykkelveg langs Bellvegen - endring av ramme

PS 28/24 Byggeregnskap prosjekt 7436 - Nytt tak kirkestue Selbustrand

PS 29/24 Byggeregnskap - Ny vannforsyning Nekåbjørga

PS 30/24 Byggeregnskap prosjekt 7431 - Ny kledning Selbu Bo- og Servicesenter

PS 31/24 Byggeregnskap - Renseanlegg Slind

Powered by Labrador CMS