Debatt

Illustrasjonsbilde: pexels.com

«Det besøket, det håndtrykket, det smilet eller den klemmen kan bety all verden for det mennesket»

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

Hva hadde et lokalsamfunn vært uten alt av frivillig arbeid? Det er vanskelig å forestille seg i grunn! Det handler om hverdagslivet til folk. Små og store fellesskap, drevet av frivillighet og dugnad, er noe av det viktigste vi har i samfunnet. Frivillige lag og foreninger har en egenverdi. Mangfoldet av organisasjoner vitner om engasjement og det viser verdien av sosiale fellesskap.

Hvert år legger mange ned utallige timer med frivillig arbeid – da kan man nevne Saniteten , pensjonistforeningen, pårørendeforeningen, turgrupper, lag og foreninger innen kultur og idrett , Frivilligsentralen, Røde kors omsorg (som har ordningen med besøksvenn bl.a.), de som kjører opp skispor i vintersesongen og de som rydder sti og vei så folk kommer seg ut på tur, for å nevne noe.

En av de store og sentrale aktørene i kommunen, Frivilligsentralen, er en organisasjon som har mange jern i ilden. De er som en paraplyorganisasjon som har et vidt nettverk og en stor kontaktflate.

Etter å ha tatt en prat med leder Karin Galaaen skjønner jeg at det er mye mer de driver med enn man skulle tro. 

Noe av det som foregår i Frivilligsentralens regi kan vi nevne som: turgruppe, datakafe, torsdagstreff, arbeidstrening, leksehjelp for 3. og 4. klasse, fadderordning for flykninger, språkkafe for fremmedspråklige, praksiselever gjennom skolen, aktivitetsdag for utviklingshemmede, nattevandring, ryddedag, skidag på skisenteret m.m. 

Frivilligsentralen i Selbu har eksistert i ca. 14 år. Frivillig arbeid skal favne alle, uansett situasjon og alder. Arbeidet man får deltatt på er en vinn-vinn situasjon, både for de som utfører de ulike tjenestene og mottakeren. Det er et lavterskeltilbud, et møtested for mange i ulike livssituasjoner.

Møtet mellom mennesker er en viktig faktor bl.a. for å bekjempe ensomhet og utenforskap. Man får knyttet kontakter og utvidet sitt kontaktnett, og det er verdifullt for ethvert individ! Sammen skapes det gode og inkluderende lokalsamfunn.

Må også få nevne i denne sammenhengen en viktig faktor når folk møtes; sang og musikk! Det når inn til alle uansett alder, livssituasjon og på tvers av landegrenser. Og Selbu har et bredt utvalg og mange dyktige sangere og musikere som man har god grunn til og være stolt av! Mange av dem stiller opp jevnt og trutt på frivillig basis! Sang og musikk = glede

I 2016 ble statstilskuddet overført fra Kulturdepartementet til Kommunaldepartementet, med mål om at øremerkingen skulle opphøre og tilskuddet bli en del av kommunenes rammetilskudd. Norges Frivilligsentraler kjempet sammen med mange andre mot vedtaket, og i 2020 snudde Stortinget. Frivilligsentralene er nå tilbake hos Kultur- og likestillingsdepartementet, og i 2022 kom ny forskrift for statstilskuddet. (Kilde: Norges frivillighetssentraler – Statstilskudd historikk)

Det meste av alt dette som angår frivillig arbeid er ulønnet og ideelt arbeid. 

Men nå tror jeg at ofte er det som ikke kan måles i kroner og øre det som til syvende og sist betyr mest for oss mennesker. Noen ganger føler man at det kan virke som om materialismen har tatt overhånd og styringen over våre grunnverdier, og fører oss på feil kurs. KrF tror på at samfunnet må bygges nedenfra. 

KrF vil bygge et sterkt fellesskap nedenfra ved å satse på familie, frivillighet, ideell sektor og sterke lokalsamfunn. Staten klarer ikke dette alene. Mange oppgaver har frivillige og ideelle mye bedre forutsetninger for å løse enn det offentlige virksomheter har.

Derfor ønsker vi en sterkere satsing på frivilligheten og den ideelle sektor. Det har vært og vil være avgjørende for utviklingen og opprettholdelsen av det norske velferdssamfunnet. Organiserte fritidsaktiviteter er et godt eksempel på dette, og KrF ønsker at flere barn skal få muligheten til å delta i aktiviteter. KrF fikk gjennomslag i regjeringsplattformen å starte prøveprosjekt med fritidskortet, som skal sikre barn mulighet til å dra på fritidsaktiviteter uavhengig av familienes lommebok. Nå går vi til valg på at fritidskortet skal bli nasjonalt og gjelde alle barn i hele landet.

Oppfordringen fra Karin Galaaen og andre frivillige vil være: kom gjerne med nye ideer som er gjennomførbare og meld deg som frivillig enten gjennom Frivillighetssentralen eller Røde Kors Omsorg! Vi trenger flere frivillige i årene som kommer også!

Vi er alle sosiale individer som har behov for tilhørighet. Det besøket, det håndtrykket, det smilet eller den klemmen kan bety all verden for det mennesket som sitter der. Og det har de aller fleste av oss tid til – og ta en pause i hverdagen og møte et medmenneske!

Helt tilslutt vil jeg benytte anledningen og si takk til alle som bidrar i frivillige og ideelle organisasjoner gjennom år inn og år ut – dere er alle betydningsfulle og viktige bidragsytere i det arbeidet der dere er, hva det nå enn måtte være!

Powered by Labrador CMS