Debatt

Ta korona på alvor!

Publisert

Selbyggens leder og avisens mening

En ny kraftig smittebølge er igjen kommet over oss. Nedstengingen av store deler av samfunnet i mars dempet smittespredningen av covid-19. Dette medførte en gradvis gjenåpning av samfunnet. Nå har vi fått baksmellen, en ny smittebølge er kommet og vi er igjen nødt til å innskjerpe tiltak mot smittespredning. Grensekontrollen innskjerpes, helseinstitusjoner innskjerper rutiner og kulturlivet, som delvis var på vei tilbake, opplever på nytt å måtte avlyse arrangementer.

Samtidig opplever vi en sterkere tendens til bagatellisering av sykdommen. Det er det ingen grunn til. I denne utgaven av Selbyggen forteller 16 år gamle Hanna om ettervirkningene av sykdommen, og det åtte måneder etter at hun ble «friskmeldt». Hanna var en tenåring som var aktiv innen både håndball og fotball og hadde flust med energi. Nå opplever hun til dels kraftige ettervirkninger med smerter, utmattelse og kognitive problemer.

Vi har denne uken sett en video med treningsguruen Kari Jaquesson som går rundt i Oslos gater og gjør narr av sykdommen. Med utsagn som «-ingen vet at de har den før de blir testet», «-verden styrt av narcissistiske middelmådigheter som er inkompetente», «-innbiller folk at det er et livsfarlig virus på ferde» og «-ingen som dør, bortsett fra noen eldre mennesker på pleiehjem som allerede lever på overtid», har hun vakt oppmerksomhet. Det er skremmende å se en offentlig person med mange følgere så til de grader håner syke, pårørende, etterlatte, helsepersonell og myndigheter, som alle er involvert i begrensing, behandling og bekjempelse av covid-19. Heldigvis har sykehuslegen dr. Wasim Zahid på en meget saklig måte tilbakevist hennes påstander i en video vi kan se på YouTube.

Når innskjerpingen av smittetiltak ble iverksatt leste vi samtidig i media at 1000 hytteeiere går til massesøksmål mot Staten for at de ikke får bruke sine fritidseiendommer i Sverige. En ting er at søksmålet har vært forberedt over tid, en annen ting er timingen med å offentliggjøre at de går til sak. Det er på tide at vi tar innover oss at Sverige tross alt har 20 ganger så mange døde av covid-19 som vi i Norge har, og bare den siste uka er det registrert 10 ganger så mange nye smittetilfeller i Sverige enn i Norge.

Mange av de nye smittetilfellene som er registrert kommer fra folk som har vært i utlandet og er blitt smittet der. Ikke alle bryr seg om å bli testet når de kommer tilbake, og dessverre er det også en del som neglisjerer karantenereglene. Dessverre er det også mange som ikke bryr seg om forbudet mot å samle mange personer i sosiale sammenhenger. Det er godt politimesteren i Trøndelag nå har innskjerpet reglene og vil straffeforfølge grove brudd.

Det er en nasjonal dugnad på gang, og den ble langvarig men nødvendig. Det koster samfunnet mye å gjennomføre tiltakene mot Covid-19, men det koster mer med et samfunn der helsevesenet bryter sammen, dødstallene stiger og masser av folk blir gående kronisk syke av ettervirkninger. Vi må skjerpe oss – det gjelder også selvopptatte treningsguruer og hyttefolk!

Powered by Labrador CMS