Arnstein Trøite. Foto: Bodil Uthus

«Clemens Kraft — kven er det?»

Arnstein Trøite mener Clemens Kraft og eierne av selskapet bør møte opp på et offentlig møte før saken om utbygging skal behandles i kommunestyret.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening.

Clemens Kraft ønsker å legge Garbergselva i rør. Det er da interessant å vite kven det er som står bak dette selskapet. Clemens Kraft seier sjøl at dei «har eiere med solid balanse og har sitt opphav i dype, norske røtter». 

Dette med «dype norske røtter» er ei framstilling som stemmer når det gjeld 50,1 prosent av eigarane, men det er bløff når det gjeld dei resterande 49,9 prosentane. 

Opplysningsvesenests fond (OVF) eig 50,1 prosent av Clemens Kraft. OVF står som eiger av prestgardar, prestgardsskogar og annan eigedom som tidlegare tilhørte kjerka. I tillegg har OVF investert i aksjar i mange fond, og har totalt verdiar for ni milliardar kroner (2022). 

OVF presenterer seg sjøl som «en ansvarlig samfunnsaktør som legger vekt på etisk forvaltning - i tillegg til å skape best mulig avkastning». Dei baserer seg på etiske grunnholdningar i kjerka og skal blant anna fremme respekt for skaparverket. No skal OVF bli eit statleg aksjeselskap, men all forteneste skal gå til Den norske kirke.

 Det sveitsiske pensjonsfondet CPV eig 49,9 prosent av Clemens kraft. CPV forvaltar om lag 100 milliardar kroner, og investerer i blant anna energiproduksjon. Det er vanleg for slike fond å forvente minst 8 prosent avkastning over tid.

No ønsker Clemens Kraft å legge Garbergselva i rør. Clemens Kraft nekter å stille opp på offentleg møte for å orientere om planane sine før dei har sendt ein konsesjonssøknad. Clemens Kraft og eigarane bak Clemens Kraft burde stille opp på offentleg møte før saka skal behandlast i kommunestyret.

Powered by Labrador CMS