Debatt

Illustrasjon, arkivbilde foto: Elisabeth Gulaker.

Her kommer vintern

Publisert

Dette er Selbyggens lederartikkel som gjenspeiler avisens offisielle mening

Her kommer vinteren. Her kommer den kalde fine tida. Her kommer vinteren. Endelig fred å få, sang Jokke og Valentinerne i den legendariske låten. Ja, vi har fått vinter, med det som hører til. Med vinterføre, kulde og snø. For skifolket er det nå kjørt løyper både i Selbu og Tydal, og på Selbuskogen skisenter har det vært fine forhold for snøproduksjon et par uker. Dette til glede for de som er glad i å gå på ski.

Dessverre er det også negative sider med vinteren, og spesielt i trafikken. Det er like vanskelig hvert eneste år å tilpasse seg vinterføret. Snøen er like glatt hvert år, og det ser ut til å komme like overraskende på oss. Den siste tiden har vi hatt flere til dels alvorlige bilulykker. Heldigvis har det ikke gått liv, men det har til dels vært alvorlig personskade.  Skal vi tolke Veitrafikkloven så er det ingen tvil om at slike ulykker skyldes førerfeil. Om det er kombinasjon med uegnede dekk eller dårlig vintervedlikehold, så er det til slutt førerens ansvar. Nå må det sies at det ved de siste ulykkene i Selbu ikke er sagt noe om årsak til ulykkene, og vi skal ikke spekulere i det. Det handler allikevel, uansett forhold, å tilpasse farten etter forholdene.

Det vi kan spekulere i er hvorfor det står fast vogntog som sperrer veien flere ganger i uka. Dessverre har det skjedd temmelig ofte den siste tiden. Her har vogntogets konstruksjon svært mye å si for fremkommeligheten. Nøkkelen er vektfordelingen og muligheten til å fordele vekt over til drivaksel ved vanskelige forhold. Nordiske vogntog er oftest bygget slik at de har denne muligheten, mens vogntog beregnet for flate, bare veier på kontinentet ofte mangler en slik mulighet. Det hjelper ikke hvor gode dekk du har når det meste av vekta er på hjulene på tilhengeren.

Alle tunge kjøretøy har plikt til å medbringe kjettinger. Da skulle det også være plikt til å bruke dem. Fakta er imidlertid at mange ikke vet hvordan de skal brukes. Spesielt blant utenlandske sjåfører avdekkes det manglende kunnskaper om bruk av kjettinger. Samtidig så er det fristende å prøve uten, det er alltid mer behagelig så lenge man slipper å bruke kjettinger. Det er også etterlyst kjettingplasser på begge sidene av Selbuskogen. Det må plass til for at et vogntog skal komme av veien og få lagt på kjettinger. Som regel skjer det dessverre når det er oppstått stopp og vogntoget sperrer hele eller deler av veien.

Brøyting og strøing er også medvirkende faktorer til trafikale utfordringer vinters tid. Det er enkelt å kritisere de ansvarlige når det skjer noe. Vi har sagt det før på lederplass, og vi gjentar det gjerne; vintervedlikeholdet på veiene i dalføret er stort sett bra. Brøyterne gjør en god jobb, og vi kan ikke forlange at det er bare veier hele året. Nok en gang er det vårt eget ansvar å kjøre etter forholdene. Og er du i tvil om du kommer frem, så er det kanskje like greit å la bilen stå en stund til forholdene blir bedre.

Powered by Labrador CMS