Debatt

Vingeplog, forøvrig konstruert og bygd ved Selburutas verksted i Selbu, var i bruk for mer enn 90 år siden, Her er en av Selburutas biler i aksjon på Selbuskogen vinteren 1930, Hvorfor brukes det ikke tilsvarende i dag? Bilde fra VY Buss sitt arkiv.

Vinterens rystende opplevelser

Publisert Sist oppdatert

Dette er Selbyggens lederartikkel, som gir uttrykk for avisens offisielle mening.

Denne vinteren har det vært stor aktivitet på sosiale media når det handler om vintervedlikehold av veiene i Selbu og Tydal. Spesielt har det handlet om strekningene fra Vinsmyra til Tømra, og fra Ås til Stugudal. Mellom Ås og Stugudal har det vært brøytet for sent og det har vært tilfeller der folk ikke har kommet seg på jobb i rett tid. Mellom Vinsmyra og Tømra handler det nok også om for sen brøyting, men også om dårlig veistandard i utgangspunktet.

På Facebook har det vært rettet kritikk mot mannskapet som utfører jobben. Det er å skyte spurv med kanon. Etter hvert har skytset blitt rettet mer mot fylkeskommunen, som har det overordnede ansvaret for at veiene skal være farbare og i god stand. Heldigvis har en del av de mest usaklige kritikkene blitt tonet ned, og kritikken har gått over til mer målrettet og faktabasert kritikk. Samtidig har kommunale myndigheter også lagt press på fylkeskommunen. Vi i lokalpressen har også satt søkelys på problemene, og sammen har disse faktorene utløst tiltak.

Det hele handler nok om anbudspolitikken og entreprenører som har priset seg så lavt at de ikke er i stand til å gjøre en god nok jobb. Det handler også om krav som ble stilt i anbudsutlysningen, som åpenbart ikke er strenge nok. Innenfor sine roder har brøytebilene faste punkter som skal passeres innen tre timer. Vi som kjenner lokale forhold vet at det kan skje mye med en vei på tre timer. Blåser det, så blåser det flere steder samtidig. På strekningen mellom Hillmo og Stugudal, som er en brøyterode, vet vi at det er mange punkter der snøfokk kan stenge veien, helt eller delvis, på mye kortere tid enn tre timer. Det er så enkelt at en brøytebil ikke har mulighet til å holde hele strekningen åpen når været er på det verste.

Det samme har vært problemet også gjennom Tømmerdalen og over Selbuskogen, som har vært en del av en brøyterode, som også omfatter Fv. 6712 over Mostadmarka og veien mot Jervskogen. Det har tatt for lang tid mellom hver gang det blir brøytet, selv om de har vært innenfor tretimersgrensen. Stort snøfall kombinert med stor trafikk fører til vanskelige forhold, både for trafikanter og brøytemannskaper. Vaskebrettlignende veibane har ført til ubehagelig kjøreturer og ødelagte biler.

Med bedre økonomiske rammer kunne entreprenøren ha satt inn flere biler ved vanskelige forhold. Med krav om bruk av underliggende skjær på bilene kunne vegen ha blitt høvlet oftere. I vinter har det også vært problemer med at brøyterne ikke har fått snøen bort fra veibanen. Etter det vi har fått kjennskap til, har det ikke vært økonomisk rom for å kjøre med vingeplog for å ta ned brøytekantene. Det ble til informasjon allerede brukt på 1930-tallet.

Nå har heldigvis både fylkeskommunen og hovedentreprenøren tatt grep. Brøyteroder er justert, og Vinsmyra – Tømra er nå lagt inn i samme rode som Tømra – Hillmo. Det er en strekning hvor underentreprenøren har vist at det går an å lage god vintervei. Vi får håpe at det også vil gjelde helt til Vinsmyra, selv om forutsetningene ikke er helt til stede. Men nå har vegseksjonen i fylkeskommunen varslet behov for nytt dekke, så kanskje de dype sporene i veibanen også forsvinner, i alle fall for noen år fremover. Det er lov å håpe.

Powered by Labrador CMS