Debatt

Bonden er viktig

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

I en kommune som Selbu er kanskje overskriften av det selvsagte slaget, men samtidig er vi en del av en større verden hvor det ikke er gitt at budskapet er like åpenbart.

SV har en klar holdning om at vi bør produsere en større del av vår egen mat her til lands. Derfor må vi stoppe nedbyggingen av matjorda. Det vil vi gjøre gjennom å verne all matjord. Det må inn i grunnloven, og håndheves gjennom nye forskrifter i plan -og bygningsloven. Vi må også styrke vernet av jorda som dyrene beiter på. Vi ser dessverre tydelige tegn på at det også i Selbu er slik at beiteområder og miljøhensyn er i ferd med å tape kampen mot hytteutbyggingen. Det skal ikke skje i Strandbyggfjellet, er Selbu SV sitt klare budskap!

Videre trenger vi flere bønder – ikke færre. Da må vi stå sammen med landbruket i deres kamp for en bedre lønnsutvikling slik at inntekten som bonde kommer opp på nivå med andre sammenlignbare grupper i samfunnet. Og; det kan selvfølgelig ikke være slik at velferdsordningene i landbruket blir en begrensende faktor for lysten til å utøve yrket.

Så har det vært en betydelig bekymring omkring veterinærvaktordningen. Vi kan ikke ha det slik at det skal kreves nødløsninger for å få på plass en forsvarlig veterinærvaktordning. Selv om dette i utgangspunktet er et overordnet ansvar på nasjonalt nivå, kan hver enkelt kommune ta et større lokalt ansvar for å trygge landbruket om at dyrevelferden er sikret uavhengig av om det er lørdag kveld eller langfredag. Selbu SV går til valg på at vi som kommune må ta et større lokalt ansvar for en velfungerende veterinærvakttjeneste. Det er viktig for dyra og ikke minst også for helsa til den enkelte gårdbruker. Her kan man ikke akseptere at det hersker usikkerhet!

Landbruket og bonden er viktig – også i Selbu. At dette skal komme tydeligere frem de neste fire årene ønsker Selbu SV å være en sterk pådriver for.

Powered by Labrador CMS