Debatt

«Retten til nærskole følger også prinsippet om å bevare landsbygda,» skriver innleggsforfatterne. Arkivfoto.

Bevar Selbu vgs.

Publisert Sist oppdatert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

De fleste som bor i Selbu kan nok si seg enig i at skolene er viktig for lokalsamfunnet. Likevel er det ofte en kamp for små skoler i distriktene om å få bestå. Selbu vgs. er den minste av fylkeskommunens skoler og har politisk ofte vært i blikkfanget for innsparing når det handler om fylkeskommunens økonomi. Derfor ønsker vi å peke på noen aspekter ved Selbu vgs. sin karakteristikk og betydning for lokalsamfunnet.

Små skoler må vende og vri på hver eneste krone for å drive undervisning av kvalitet. Med sine ca. 120 elever hvert år blir midlene som skolen mottar pr. elev relativt lave. Likevel klarer Selbu vgs. å opprettholde Vg1 i helse og oppvekstfag, elektrofag, bygg og anleggsteknikk, Vg 2 helsefag, i barne- og ungdomsfag, i byggteknikk og el-energi samt treårig studiespesialisering og påbygg med mulighet for realfagskompetanse. I tillegg tilbyr skolen valgfag i musikk, dans, og drama og et tilpasset toppidrettstilbud. Dette er mulig å tilby fordi skolen over en rekke år har vært – og fortsatt er – bemannet med en unik samling ansatte som med sjel og hjerte jobber for at skolen skal være det beste valget for elevene i Neadalen. Skolen skal gi et bredt tilbud tilpasset det lokale arbeidsmarkedet, samtidig som skolen også har satt seg som mål å gi et tilbud med så høy kvalitet som mulig.

Samarbeidet med det lokale næringslivet har over tid blitt til noe unikt. Overgangen mellom Vg2 og Vg3 i yrkesfagene er særdeles kritisk, og derfor innførte Stortinget en fullføringsreform. Den inneholder en rekke tiltak for at ungdommen ikke skal falle fra utdanningsløpet. I Selbu har skole og næringsliv gått skulder ved skulder for å skape et nettverk som vever sammen den overgangen. Elevene er ute i praksis helt fra tidlig start på Vg1. De møter det praktiske arbeidet først – det som for mange skaper motivasjon og glede for fortsatt innsats. Deretter tar de fatt i det teoretiske som blir mye enklere å forstå når elevene har hatt i hendene det som skal forklares teoretisk. Videre tar bedrifter og offentlige institusjoner imot elevene gjennom hele utdanningsløpet og senere som lærlinger. Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen (TONE) er lokalisert på skolen og kan følge elevene gjennom hele utdanningsløpet. På denne måten hjelper man elevene med gode valg og muligheter i lærlingeløpet. Nylige studier av Fylkesdata viser at gjennomføringsgraden til TONE er blant de høyeste blant opplæringskontorene i Trøndelag.

Til sammen har dette bidratt til at Selbu vgs. er en skole med høy gjennomføringsgrad over tid. Dette forteller oss at elevene trives, og at de ansatte har høy faglig og sosial kvalitet. Resultater fra spørreundersøkelsen Ung og voksen i Selbu (UVIS) 2022, viser at 99% er enig i at skolen legger til rette for god utdanning, og 95% mener at lærerne bidrar til å skape et godt miljø og at de har en god relasjon med sine lærere. 99% av elevene oppgir at de trives på skolen.

For SV er det viktig at alle ungdommer får et godt tilbud for videregående opplæring, og vi er en garantist for at alle nærskolene i Trøndelag fylke består. Retten til nærskole for alle og kort reisevei følger et likeverdsprinsipp som står sterkt i SV. Det skal ikke ha noe å si hvor i velferdsnasjonen du bor. Alle skal ha lik rett til gode oppvekstvillkår. Retten til nærskole følger også prinsippet om å bevare landsbygda. Det lokale næringslivet er fullstendig avhengig av arbeidskraft. Gjennom samarbeidet med Selbu vgs. er næringslivet deltakere i sine fremtidige kollegaers opplæring, og sosialiseringen inn i arbeidslivet begynner slik sett tidlig. Ungdom som bor i Selbu bidrar også sterkt til å holde i gang arbeidsmarkedet. Ungdommene blir boende i hjembygda si mens de er elever på Selbu vgs. og innehar ulike jobber som holder «selbusamfunnet» i gang. Et lokalsamfunn som mister sine ungdommer kan hverken bli produktivt eller reproduktivt. Å bevare lokalskolene er det viktigste et samfunn kan gjøre for sin overlevelse. Bevar Selbu videregående skole!

Åsmund Sjøberg
1, kandidat for Selbu SV

Anna Cecilia Rapp
2. kandidat for Selbu SV

Rakel Skårslette Trondal
1. kandidat for Trøndelag SV

Siv Furunes
2. kandidat for Trøndelag SV

Åsa Kjølberg Moen
3. kandidat for Trøndelag SV

Powered by Labrador CMS