Debatt

Illustrasjon: privat foto/Oda C. Folde

«Både kommunen og Selbu Eiendom har i sine interesser å ta vare på våre leietakere»

Dette er en leserinnlegg som gjenspeiler skribentens mening, og som svarer på dette leserinnlegget skrevet av SV´s representant, Åsmund Sjøberg.

Publisert Sist oppdatert

Selbu Eiendom As har en leiekontrakt med Selbu kommune og vi forholder oss til den. Denne kontrakten skal omfatte de enhetene Selbu kommune leier til beboerne på Nestved. Selbu kommune ønsket selv å ha en leiekontrakt med oss slik at de selv hendler kontraktene med beboerne for å ivareta de best mulig, og det syntes også vi var fint. Leiekontraktene mellom beboere og kommunen økes kanskje årlig i henhold til hva som er avtalt i deres eksisterende kontrakter seg imellom. Det er i alle fall normalt i alle leiekontrakter, den har ikke vi innsikt i.

Noen mener kommunen solgte til underpris. Dette er enheter som krever omfattende renovering for å oppnå dagens standard. Det de fleste ikke vet er at mye må gjøres for å skille det tekniske fra kommunens eget nett. Alt elanlegg må skiftes, da det ikke finnes sikringsskap med måler i noen leiligheter. Det må vi endre. Det samme gjelder fiber, TV, ventilasjon, brannalarm, røranlegg og en oppgradering av brannskiller. Det kan godt være vi endrer fra 19 enheter til 17, slik at noen får et soverom ekstra og utvidet størrelsen på kjøkken, men prosjekteringen er ikke startet på enda. Uansett trengs det minst 17 nye bad og 17 nye kjøkken også i tillegg til hundre vinduer og like mange dører. En kostnadsberegning som er gjort tilsier at sluttsummen passerer 20 millioner med god margin før vi er ferdig. 

Seks leiligheter står ubebodd i dag og det er de vi tenker å begynne med. Hvis noen ønsker å flytte inn i nyoppusset leilighet så avgjøres som regel leiepris etter etterspørsel og markedet, og vi tenker at dette skal være et tilbud til de som ønsker dette. Vi har ikke startet hverken prosjektering eller anbudsrunder, så eksakt leiepris i ny leilighet kan vi ikke svare på enda. Om kommunen eller andre ønsker å leie noen nyoppussede leiligheter vil tiden vise. Om noen leiligheter blir stående tomme eller det ikke er marked for så mange enheter på utleie så kan det være at vi selger noen av dem.

Så er det ikke slik at alle 19 er ferdige i 2024. Så lenge vi har tilgang til tomme leiligheter så kan noen være ferdig i 2025, og jeg vil tro noen av de eksisterende beboerne kan tenke seg en nyoppusset leilighet, men kanskje ikke alle. Ønsker noen å flytte over, har vi da på nytt noen tomme vi kan fortsette oppussing på. Om noen ikke ønsker hverken oppussing eller endring så kan det være at vi lar noen av de stå igjen slik de er. Leietakere har også sterke rettigheter så det er ikke bare å justere slik det vises til, det bør vedkommende i leserinnlegget sette seg bedre inn i.

Angående spørsmål om å opprette brukergruppe så tar som sagt kommunen og de på helse hånd om noen beboere som trenger det. Ut ifra informasjonsbesøk hos noen, og skrivet som er sendt ut, så håper jeg at de ble beroliget, men de har også fått mitt telefonnummer om de ønsker å kontakte meg – og er svært velkommen til å gjøre det. 

Avslutningsvis vil jeg be om at beboerne på Nestved kan få leve i fred uten ukentlig å være i media. Intensjonen var, og er, å trygge situasjonen til beboerne, og både kommunen og Selbu Eiendom har i sine interesser å ta vare på våre leietakere også i fremtiden. 

Vent og se, det skal bli fine og lyse leiligheter til beboerne.

Powered by Labrador CMS