Debatt

Vi må begynne å tro på oss selv

Publisert Sist oppdatert

Selbyggens leder og offisielle mening

Det er et klart budskap fra Ola Morten Eidem, som gjennom selskapet Granby AS nå satser tresifret millionbeløp på utvikling av Selbu. Granby AS skal utvikle næringsareal ved Granby Gård, boligareal i Garbergsbjørga og hyttetomter i Strandfjellet. I tillegg skal de regulere et boligområde i Øverbygda og de legger heller ikke skjul på at de ønsker et areal i sentrum.

Dette er historiens største satsing på eiendomsutvikling i Selbu. Det er et risikoprosjekt, men de som står bak har tro på det de gjør. Selbu trenger mer folk, og folk trenger arbeidsplasser. Det er en sammenheng i satsingen. En bedrift fungerer ikke uten ansatte, og folk fungerer ikke uten å ha en jobb å gå til. Nå tilrettelegges det for begge deler.

Det har skjedd mye positivt i Selbu de siste årene. Vi har et nett av skiløyper i hele kommunen. Vi har rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring. Vi har turterreng for korte og lange turer, både sommer og vinter. Vi har Selbusjøen som rekreasjonsområde for de som liker båtliv, uansett om du har en cabincruiser, en Stampåsbåt eller en kajakk. Vi har Trøndelags lengste badestrand. Vi har jakt- og fiskemuligheter og vi har Selbustien. I tillegg har vinteren vist at vi er i stand til å tilpasse oss værforholdene. Da snøen uteble og kulden kom, ble det sporenstreks lagt til rette for skøyter og andre aktiviteter på isen. Og da har vi enda ikke nevnt alle de moderne idrettsanleggene i bygda. Selbu er lagt til rette for det aller meste.

Vi må begynne å tro på oss selv. Vi er ikke en utkantkommune, vi er derimot veldig nært smørøyet. Kort vei til internasjonal flyplass, kort vei til jernbane og kort vei til havn. Infrastrukturen ligger og venter på oss. Vi er en del av kjernen i landsdelen, vi ligger ikke i på Nordpolen. Byggbart areal begynner å bli en knapphetsfaktor, og da spesielt i nærheten av større byer. Om en bedrift etablerer seg ved Granby, så er den like nær Værnes som Ranheim og Tunga. Kan vi tilby 250 daa næringsareal, så har vi noe som knapt finnes innen samme avstand i en annen retning. Det er slutt på at byer og større tettsteder kan vokse ubegrenset utover. Til det er det for mye restriksjoner og begrensninger i hva som kan gjøres.

Vi ser også at industriområder i Trondheim ender opp som boligområder. Eksempler på det er Nedre Elvehavn, Ladesletta, Brattøra og Nyhavna. Det betyr at industri må ut av byen, og da gjelder det å være på tilbudssiden. Klarer vi samtidig å skape et variert tilbud av arbeidsplasser, så har vi også sterke kort på hånda når det gjelder bosetting. Da gjenstår et levende sentrum. Men med mer folk og mer virksomhet blir det også mer attraktivt å etablere handelsvirksomhet og da trekkes også mer folk dit det skjer noe.

Vi har mye, og vi vil få mer. Vi som allerede er selbygger må legge bort jantelov og avundsjuke. Vi må kunne si til oss selv at vi har mye bra i Selbu og at vi ønsker nye ting velkommen. Vi må tro på at vi kan skape noe mer og vi må tro på at det går an.

Powered by Labrador CMS