Debatt

Selbu sykehjem.

Ta tak i krisen før den topper seg

Publisert Sist oppdatert

Dette er Selbyggens lederartikkel, som gjenspeiler avisens offisielle mening.

Arbeidsledigheten i Trøndelag er rekordlav, og det har vært en betydelig nedgang i langtidsledigheten. NAV forteller at det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i fylket, og det er ledige stillinger i de fleste kommunene i Trøndelag. Dette viser at de fleste som ønsker jobb, har en jobb. Problemet ligger heller på motsatt side av skalaen. Flere arbeidsgivere sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft.  

Dette er spesielt tydelig i helsetjenesten. Det er en stor mangel på sykepleiere. Fagbladet Sykepleien melder at Norge er i manko på 5900 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere. Og når vi får vite av lederen i Sykepleierforbundet at en av fem sykepleiere forlater yrket i løpet av de første ti årene etter endt utdanning, mye på grunn av lav lønn og høy belastning, skjønner vi at noe må gjøres. 

Mangel på kvalifisert helsepersonell merkes også i Neadalen. Lederne på våre lokale helseforetak må jobbe lengre og hardere for å finne nok folk. I hele Norge må de ta i bruk utenlandsk arbeidskraft for å få sommerkabalen til å gå opp, også i Selbu og Tydal. De priser seg lykkelige over at de har fått på plass norsktalende vikarer, selv om de kan ha problemer med tydals- og selbudialektene. 

Vi blir eldre og eldre. Dette underbygges av SSBs nye befolkningsframskriving, som kom denne uken. Skal vi tro den, vil andelen av Norges befolkning som er over 70 år øke fra dagens 13 prosent til 21 prosent i 2050. Eldreboomen vil gi enda større utslag i distriktene. Ifølge befolkningsframskrivingen vil 26 prosent av selbyggene være over 70 år i 2050. I Tydal vil andelen bli 34 prosent, som faktisk er den høyeste i hele landet. Nå skal man selvsagt ikke feste sin lit til at en befolkningsframskriving er en fasit for hvordan det kommer til å bli. Tallene kan bli lavere – men de kan også bli høyere. 

Samtidig som det forventes flere eldre, kreves det mer av kommunene. Sykehusene har kortet ned på oppholdstiden, og pasientenes sendes til kommunene tidligere enn før. Da faller mer av ansvaret på kommunenes helsetjeneste. Hvor mange flere vil ha behov for kommunale tjenester av personell det allerede er en knapphet på? Og hvor mange fagarbeidere vil Selbu og Tydal mangle i fremtiden? Helsepersonell tror vi bare har sett toppen av isfjellet. 

Vi går mot en fremtid der vi mangler arbeidskraft i landet, ikke bare i helseomsorgen. Det blir også færre som kan bygge våre hus og veier, og som kan utvikle teknologi og tjenester. Det kan se ut til at vi står foran en nasjonal krise, og det har vi visst i mange år. Hvem skal ta ansvar? Det er mye som kan gjøres nasjonalt, men også kommunene må komme med løsninger for å sikre arbeidskraft i Utkant-Norge. Det må bli attraktivt å flytte eksempelvis til Selbu og Tydal. Og kanskje det viktigste av alt – det må lønne seg å velge de yrkene som mange nå velger bort. Kun da har vi mulighet til å temme utfordringene som kommer. 

Powered by Labrador CMS