Debatt

Arbeid til alle – jobb nr. 1

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentenes mening.

Arbeid skaper trygghet. Arbeid skaper velferd. Et velfungerende næringsliv skaper arbeidsplasser. Dyktige ansatte skaper verdier. Gjensidig tillit og samspill mellom privat og offentlig sektor, også omtalt som blandingsøkonomi, har vært og er grunnlaget for en velutviklet velferdsstat og gode lokalsamfunn. Derfor er arbeid til alle – jobb nr. 1 for et sosialdemokratisk parti. 

Kommunen har i hovedsak sine inntekter fra skatter og avgifter, kraftinntekter og statlige overføringer. Avgiftsnivået er blant landets høyeste og sånn sett ikke noe å slå seg på brystet av. Det partiet som hadde gått til valg på å senke avgiftene, ville blitt en sikker valgvinner. På den annen side brukes pengene til nødvendige og langsiktige investeringer i vann, avløp og rensing som flere generasjoner skal være med å betale for og nyte godt av. Samtidig er det en grense for hvor stort skatte- og avgiftstrykket kan være både for næringsliv og privatpersoner. Derfor erkjenner tre av partiene i kommunestyret at de ikke vil belaste sine innbyggere ytterligere med en usosial eiendomsskatt. Det er viktig at de folkevalgte innser at pengesekken er like stor for alle når pengene skal fordeles til folkets beste. 

Desto flere verdier som skapes lokalt, jo bedre for alle. Selbu Arbeiderparti vil jobbe for fortsatt arbeid og vekst i lokalt næringsliv. Selbu er allerede heldige som har mange små og mellomstore bedrifter med trygge arbeidsplasser og liten ledighet. Det er ingen selvfølge at det fortsetter slik. Det ser vi godt i den dyrtida vi er inne i. Derfor ønsker vi alle nye aktører velkommen til bygda. Også de som vil investere. Selbu er for alle – uansett størrelse på lommeboka. Forutsetninga for videre utvikling og vekst er at næringslivet har oppdrag. Utbygging av næringsareal og infrastruktur, handelsbygg og leilighetsbygg, boligområder og hyttefelt har vært og vil fortsatt være en viktig forutsetning for trygge arbeidsplasser. Vi ønsker også nye hytteeiere velkommen til Selbu. De er viktige for den lokale byggenæringa og handelsnæringa som sysselsetter svært mange. Det er ennå plass til 300 hytter i Selbu før vi når grensa på 2000 hytter som noen framstiller som skremmende mye. All honnør også til grunneiere som stiller egne arealer til disposisjon både til løypenett for ski og skuter og til nye hytteområder. 

Vi ønsker også velkommen planene om bedre utnyttelse av vindparken på Stokkfjellet som allerede har den nødvendige infrastruktur og er regulert til næringsområde. Det betyr ikke at vi ønsker nye vindparker velkommen. Vi hilser også velkommen en ny linje i fornybar energi ved Selbu videregående skole. Vi er og skal være en stolt kraftkommune. Det tjener både lokalsamfunnet og storsamfunnet på. Ved å lempe på den knallharde beskatninga av kraftbransjen, kan regjeringa også bidra til å gjøre det lønnsomt med oppgradering av eksisterende vannkraft. 

Sosialdemokratisk politikk skaper trygghet og representerer den styringsdyktigheten Selbu trenger og fortjener. Selbu Arbeiderparti er så heldige å ha en framoverlent ordfører med på laget som vil ta bygda videre i riktig retning i fire nye år. Selbu Arbeiderparti innser at verdiene må skapes før de kan fordeles. Derfor er arbeid til alle – jobb nr. 1. 

Powered by Labrador CMS