Debatt

Nå er de 17, fra neste valg er de 13. Arkivbilde, foto: Svein Hilmo.

Et demokratisk problem?

Publisert

Dette er Selbyggens lederartikkel, som gir uttrykk for avisens offisielle mening.

Av og til kommer det opp spørsmål om hvor stort et kommunestyre skal være. I Tydal er det nå 17 representanter, og i Selbu er det 25. I Tydal er det nå vedtatt å redusere antallet til 13. Endringen vil skje fra kommunevalget i 2023, og vil ikke påvirke det sittende kommunestyret. Med siste valgresultat ville det ha endret sammensettingen fra 12 – 5 fordeling mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet til 9 – 4. Med andre ord ingen endring i flertall eller mindretall.

Dette skaper med andre ord lite støy i en kommune der bare to partier er representert i kommunestyret. Forslaget kom utfra en erkjennelse av at det er få tydalinger, og det er stadig verre å få folk til å stå på valgliste. En økonomisk begrunnelse har det neppe, til det er en innsparing på 40 000 kroner i året for lite til at det skal være utslagsgivende. Vil dette vedtaket styrke eller svekke demokratiet?

Det blir færre stemmer i politikken. I lokalpolitikken er det faktisk mulig å være uenig med eget parti, i langt større grad enn i rikspolitikken. Vil en reduksjon i antall representanter føre til strammere styring fra partiene? Med et jevnere valgresultat enn det gjeldende i Tydal vil risikoen for forrykning av flertallet være en mulighet i enkelte saker. Nå har ikke våre lokalpolitikere tradisjon for å bruke partipisk, og vi tror nok ikke det blir brukt videre heller, men muligheten er der. Men det vil utvilsomt redusere antallet «frie stemmer» i kommunestyret. Nominasjonskomiteene vil nok være mer bevisst på å få partilojale folk inn på valglistene.

Vil dette avhjelpe et annet demokratisk problem som tydalssamfunnet er belemret med? Det politiske mangfoldet er begrenset med bare to partier i kommunestyret. Mange har uttrykt savn etter flere valglister. Hvor er Høyre? Og hvor er Venstre, som for ikke lenge siden var det største partiet i tydalspolitikken? Vil det bli enklere eller vanskeligere å få flere til å stille liste i fremtidige valg med færre representanter? Det vil bli enklere på en måte. Det kreves færre navn på lista. Samtidig er terskelen for å få en representant inn i kommunestyret høyere. Det vil kreves flere stemmer per representant. Vi får håpe det ikke skremmer bort partier eller grupperinger fra å stille valglister.

I en konstellasjon med flere partier kan en reduksjon føre til at en valgliste vil falle utenfor kommunestyret, mens det med høyere antall representanter ville ha fått inn en representant. Det er et dilemma vi kan bli stilt overfor. Men så lenge det er to partier, som i Tydal, så vil begge partiene få sine plasser i forhold til stemmefordelingen i valget. Og i Tydal er det fortsatt mulig å endre dette ved neste korsvei, dersom det kan være en motivasjon for å få med flere valglister. Et kommunestyrevedtak gjelder bare frem til et nytt vedtak er fattet.

Powered by Labrador CMS