Debatt

Tar du denne bussen fra Stjhørdal til Selbu er nå priusen fordoblet mot det den var for en uke siden.

Fader, forlat dem! for de vet ikke hva de gjør

Publisert

Dette er Selbyggens lederartikkel som gir uttrykk for avisens offisielle mening.

Nå er det ikke ofte Selbyggen bruker bibelsitater på lederplass, men når man skal beskrive fylkeskommunens administrasjon og politikernes innsats i saken om billettsoner og fordobling av billettpris, så er det lett å ty til Lukas evangelium. Her oser det av dårlig håndverk og liten vilje til å kompensere for et uheldig utfall av en tidligere behandlet sak.

Situasjonen oppsto i august da Fylkesutvalget vedtok å endre billettsoner for å tilpasse sone A til Miljøpakken og Byvekstavtalen. Det var rett og rimelig at den uheldige sonegrensen mellom Stjørdal og Malvik ble utvisket, men det kom tilsynelatende som lyn fra klar himmel på alle at det medførte dobbel billettpris mellom Stjørdal og Selbu. Stjørdal er vertskommune for de fleste tjenester innen Værnesregionen, deriblant legevakt, NAV, spesialisthelsetjeneste og barnevern. Stjørdal er også et naturlig handelssenter for selbyggene når det gjelder faghandel, og det er et regionalt kulturtilbud der det meste foregår på Stjørdal. I tillegg er det 700 utpendlere og 250 innpendlere fra og til Selbu daglig.

Da politikere ble konfrontert med konsekvensene av vedtaket var det ikke måte på hvor stor vilje det var til å rette opp i miseren. Nå kom saken opp på nytt i Hovedutvalg for transport og vi kunne forvente at det i det minste ble gjort et forsøk på å kompensere for tidligere manglende administrativt og politisk håndverk. Da Selbyggen sendte en forespørsel til komiteens leder 13. september med spørsmål om fremdriften i saken, fikk vi ikke svar. Heller ikke purring på spørsmålet ble besvart. Den politiske ledelsen i Selbu kommune fikk heller ikke signal om at saken skulle behandles i forrige uke, dette til tross for anmodninger. Det var tydelig, nå som i august, at dette egentlig skulle forbigås i stillhet.  

Behandlingen i hovedutvalget var en parodi. Det ble bedt om en vurdering fra AtB, og den forelå før møtet, med et forslag til avbøting for skaden. På bakgrunn av dette notatet fremsatte FrP et forslag, som selvsagt ble nedstemt. Kun Pensjonistpartiet støttet FrP’s forslag. Det var tydelig at her skulle ikke FrP få innkassere noen politisk seier. Dette avviser komiteens leder, men på en lite troverdig måte. Når hun sier at det ikke handler om partipolitikk, så er ikke det tilfellet. Det er nok ikke hele forklaringen på at forslaget ble nedstemt, det ville blitt kostbart. Det som ikke ville ha blitt kostbart var om Selbu ble innlemmet i sone A. Det var det ingen partier som foreslo, ikke engang de partiene som snakket høyest om kompensasjon etter vedtaket i Fylkesutvalget.

Etter en runde med politikere som sitter i utvalget skinner det tydelig gjennom at de ikke tør gi Selbu kompensasjon fordi det vil utløse krav fra Skaun og Orkland om at også de må innlemmes i samme takstsone som Trondheim. Her kan det ikke være noen forfordeling må vite. Kjære politikere, her er det ikke snakk om å gi Selbu fordeler fremfor andre kommuner i Sone B. Dette handler om å gi Selbu kompensasjon for fordobling av billettprisen slik at de kommer ned på samme pris som før. Det endrer ikke prisen i Skaun og Orkland, som forblir som før. Nå har Selbu tapt kampen mot Stjørdal, Malvik og Miljøpakken, skal vi tro fylkespolitikerne så må vi nok også belage oss på kamp mot Skaun og Orkland. Vi er tydeligvis for dårlig representert i fylkeskommunalt styre.

Særlig troverdig er det heller ikke at hovedutvalgets leder må avbryte telefonsamtalen for å sette seg inn i saken – etter at den er behandlet. Det burde hun ha gjort før behandlingen! Det er dårlig håndverk som beskrives best av evangelisten Lukas. Med det samme, ta også en titt på de ti bud, og da kan nummer åtte og ni være en god start.

Powered by Labrador CMS