Debatt

Arkivfoto: Oda C. Folde

Å satse på kulturen bidrar til økt bolyst, trivsel, stolthet og tilhørighet!

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

For Selbu innebærer det tradisjonelle kulturbegrepet alt fra musikk, revy, teater, arrangementer, kulturarv, museum, samlinger, Selbustrikking, kvernsteinhistorie, helleristninger mm. 

Vi blir kalt «kulturbygda», og dette hedersordet kan brukes takket være alle de frivillige og ildsjeler som står på for å ivareta og formidle vår kultur til oss alle i Selbu og de som besøker bygda vår.  

Kulturarbeidet har altså i mange år nå i all hovedsak vært ivaretatt av frivillige og ildsjeler.  Disse legger ned utallige timer med arbeide for kulturen i Selbu, og dette er veldig bra og vil fortsette. 

Det har imidlertid nå fra flere hold vært etterlyst et større engasjement fra Selbu kommune mtp ivaretakelse og bidrag på kulturområdet.  Det registreres en økende misnøye med at kommunen ikke deltar mer aktivt mtp både økonomi og kompetanse innenfor kulturområdet.

Det manglende engasjementet skyldes i all hovedsak mangel på politikere som har engasjert seg aktivt innen dette området.  Dette har i neste omgang medført manglende prioritering fra administrativt hold.  Det er likevel en naturlig realitet at kultur kommer i andre rekke når helse, omsorg og oppvekstetaten skal ha sitt.  Men det er grenser for hvor mye en bør nedprioritere kultur.  

Siste kommunestyreperiode har vi i Senterpartiet i flere omganger etterlyst et større kommunalt engasjement på kulturområdet. Dette fordi vi vet at kulturen bidrar positivt på så mange ulike felt: den bidrar til økt bolyst, frivillig deltakelse innen kultur skaper fellesskap, er identitetsskapende og bidrar til økt stolthet og engasjement i bygda vår.  

Kulturarbeidet i bygda har også stor betydning for besøk og turisme – og forhåpentligvis også tilflytting.  Dette bør Selbu kommune synligjøre og verdsette i større grad enn tilfellet er i dag. 

Senterpartiet vil derfor bidra til at Selbu kommune engasjerer seg i større grad enn i dag på kulturområdet. Sammen med de frivillige skal Selbu kommune ivareta og bidra til en god og fremtidsrettet utvikling mht vår kulturarv, samt kulturarbeidet i bygda generelt. 

Powered by Labrador CMS