Debatt

CRPD – Hva i alle dager har det med oss i Selbu å gjøre?

Publisert

Disse bokstavene er en betegnelse på en FN – konvensjon om rettigheter for folk med nedsatt funksjonsevne. Hva i alle dager har det med oss i Selbu å gjøre? Mer enn i alle fall jeg har tenkt over tror jeg.

Denne konvensjonen er ratifisert av Norge for flere år siden og nå er det snakk om å foreta en såkalt inkorporering i Norsk lov. Det betyr at blant annet at Menneskerettighetsloven kan bli endret. Jeg støtter Regjeringa sitt valg om å sette ned et ekspertutvalg for å kunne se på hvordan denne innfasingen i det norske lovverket best kan gjøres. Blant annet er det viktig at en håndterer og tolker Artikkel 12 i konvensjonen der bestemmelser omkring tvungent psykisk helsevern er tema på en riktig og god måte sett fra norske forhold.

Som ordførerkandidat for Senterpartiet i Selbu har jeg meldt meg inn i en aksjon som støtter innføring av denne konvensjonen. Jeg tror det er riktig å ha fokus på at vi alle skal har de samme rettigheter og muligheter til å leve et rikt og godt liv. Det burde være en selvfølge og Norge og Selbu er nok godt stilt sammenlignet med en del andre land og kommuner, men fortsatt er det også her en veg å gå.

På en paneldebatt på PMF i forrige uke under Norsk Forbund for Utviklingshemmede sin sommerleir så ble blant annet dette tema. Vi snakket også om boforhold for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg vektla jeg og flere i panelet viktigheten av gode tilbud på fritida, og når jeg kom inn på ordning med støttekontakter for å delta på fritidsaktiviteter så ble det innspill og kommentarer fra salen. Det var helt klart at dette var viktig for mange av dem som var deltakere på sommerleiren, og jeg vet at det er det også i Selbu. Stabilitet og muligheten for å ha nok støttekontakter for dem som har behov for det i forhold til å kunne være med på fritidsaktiviteter som alle andre i samfunnet er veldig viktig!    

For Senterpartiet har hvert menneske like stor verdi, og det skal være vår klare rettesnor i det politiske arbeidet.

Powered by Labrador CMS