Berger kulturminne

torgeir001

I verktøykassa har han mesterbrev og 12 års erfaring med restaureringsteknikk samt en bachelorgrad i samme fag. Nå er prestegårdens skjebne overlatt i Torgeir Moslets kyndige hender.

Straks katastrofen i Selbu prestegård ble kjent i juli, rykket Torgeir og firmaet hans Tradisjonsbygg Trondheim AS ut til den oversvømte arkitektoniske perlen fra 1914. Her hadde vannet fosset ut fra kranene siden påsketider og skadene på bygget var omfattende.

Velholdt gård

-Tradisjonsbygg har rammeavtale på større vedlikeholdsprosjekt på prestegårder i fylket. I månedskiftet november – desember 2011 var vi på befaring i Selbu sammen med huseier, Opplysningsvesenets fond. Jeg ble da imponert over hvor fint og i orden alt var. Riktignok med uoriginale overflater, men ting var forseggjort og jeg fant ikke de store tingene å sette fingeren på. Tvert i mot fremsto bygningen som en velholdt og fin prestegård. Slik var det ikke da vi kom tilbake i juli, forteller Torgeir.

Uten tilsyn

Både kjøkken og gang var oversvømt av vann, og i tillegg hadde kjøkkentaket ramlet ned. Lekkasjen skyldtes frostskade i to dusjbatteri som oppsto etter at sogneprest Eckard Graune flyttet ut på nyåret. På vårparten tinet vannet og spruten sto fra to bad i andre etasje i det folketomme huset til langt ut på sommeren. -Det var flere uheldige omstendigheter som gjorde at det ikke var tilsyn med bygget før alarmen gikk i juli, og huseier beklager det sterkt, sier Torgeir, som umiddelbart satte i gang med krisehåndtering og skadebegrensning. Nå er bygningen tørket opp og alt fuktig materiale revet ut.

Les mer i papirutgaven...

FORSIDE:

FAMILIETREFF på byggeplassen. Torgeir og familien Moslet har sterke slektsrøtter i Selbu. Mens arbeidet med prestegården pågår er bygglaget innkvartert på familiens hytte på Selbustrand. F.v.: Silje Moslet og samboer Richard Ezman, Torgeirs sønn Ola Ravn Hassel, Torgeirs foreldre Anne Lise og Inge Moslet og Torgeir selv.

torgeir017

TRADISJONSBYGG TRONDHEIM AS fikk oppdraget med å sette i stand prestegården. -Men jeg vet at Selbu har egne tømrere av svært høy kvalitet og at disse ville kunne utføre arbeidet vel så godt som oss, understreker Torgeir.

torgeir003

TRADISJONSTØMRER TORGEIR vil ta vare på bygningsarven og tilbakeføre bygninger tilnærmet opprinnelig form, med bevisst bruk av originale tilvirkningsmetoder. -Hus er kulturelle minnesmerker, sier han. Torgeir ble kontaktet av prestegårdsinspektør Knut Berg, umiddelbart etter at skaden i Selbu prestegård ble kjent. Bygningsarbeidet foregår i tett samarbeid mellom huseier OVF, og Tradisjonsbygg Trondheim AS.